Podmínky služby

Podmínky použití pro Auliza Chatbot

 1. Úvod
  Tyto podmínky použití (dále jen „podmínky“) upravují váš přístup a používání služeb poskytovaných společností Auliza, chatbotem vyvinutým společností Auliza. Přístupem nebo používáním Auliza souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nesmíte používat Aulizu ani k ní přistupovat.
 2. Definice
  „Auliza“ označuje chatbota vyvinutého společností Auliza, kterého lze integrovat do různých webových stránek, chatovacích aplikací, call center a dalších platforem.
  „Služby“ označují jakékoli informace, obsah nebo funkce poskytované společností Auliza prostřednictvím její integrace do různých platforem.
  „Uživatel“ nebo „vy“ označuje každého jednotlivce, který přistupuje nebo používá Auliza.
 3. Licence k používání Auliza

  Za předpokladu, že budete dodržovat tyto podmínky, vám společnost Auliza uděluje omezenou, nevýhradní, nepřenosnou a nelicencovatelnou licenci k přístupu a používání Auliza výhradně pro vaše osobní nekomerční účely.
 4. Omezení použití
  Souhlasíte s tím, že nebudete:
  a) Upravovat, přizpůsobovat, zpětně analyzovat, dekompilovat nebo rozebírat Aulizu;
  b) kopírovat, distribuovat, poskytovat sublicence, prodávat, pronajímat, pronajímat nebo jinak převádět jakákoli práva na společnost Auliza nebo služby;
  c) používat Aulizu k jakémukoli nezákonnému nebo neoprávněnému účelu, mimo jiné k porušování jakýchkoli platných zákonů, pravidel nebo předpisů;
  d) zasahovat nebo narušovat správné fungování Auliza, včetně zavádění virů, červů nebo jiného škodlivého kódu;
  e) Pokus o získání neoprávněného přístupu k Aulize nebo jakýmkoli systémům nebo sítím k ní připojeným;
  f) používat Aulizu jakýmkoli způsobem, který může poškodit, obtěžovat, vyhrožovat nebo pomlouvat jakoukoli osobu nebo subjekt;
  g) Použijte Auliza k přenosu nebo usnadnění přenosu jakékoli nevyžádané nebo neoprávněné reklamy, propagačních materiálů, nevyžádané pošty, spamu nebo jakékoli jiné formy žádostí.
 5. Duševní vlastnictví
  Všechna práva, titul a podíl na společnosti Auliza, včetně veškerých práv k duševnímu vlastnictví v nich obsažených, jsou majetkem společnosti Auliza. Nic v těchto podmínkách nelze vykládat tak, že vám uděluje jakákoli práva, nárok nebo podíl ve společnosti Auliza, s výjimkou omezené licence udělené podle oddílu 3.
 6. Uživatelská data a soukromí
  Používáním Auliza berete na vědomí a souhlasíte s tím, že Auliza může shromažďovat, používat, ukládat a zpracovávat určité údaje o vás a vašem používání Aulizy. Tato data zahrnují, ale nejsou omezena na informace, které jste poskytli během registrace, vaše zprávy odeslané přes Auliza a statistiky používání. Další informace o tom, jak nakládáme s uživatelskými údaji, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.
 7. Služby třetích stran
  Auliza může být integrována s různými službami, platformami a aplikacemi třetích stran. Váš přístup k těmto službám třetích stran a jejich používání podléhá jejich příslušným podmínkám služby, zásadám ochrany osobních údajů a dalším platným dohodám. Auliza není odpovědná za obsah, funkčnost nebo praktiky jakékoli služby třetí strany.
 8. Zřeknutí se záruk
  AULIZA A SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY „TAK JAK JSOU“ A „JAK JSOU K DISPOZICI“ BEZ ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÝCH NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ A NOVÝ ÚČEL. AULIZA NEZARUČUJE, ŽE AULIZA BUDE NEPŘERUŠENÁ, BEZCHYBNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZ VIRY ČI JINÝCH ŠKODLIVÝCH SOUČÁSTÍ.
 9. Omezení odpovědnosti
  V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE AULIZA ANI JEJÍ PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI, ŘEDITELÉ, ŘEDITELÉ, ZAMĚSTNANCI NEBO ZÁSTUPCI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO EXEMPLÁRNÍ ŠKODY, VČETNĚ ŠKOD, VČETNĚ DÁVKŮ, NEOMEZENÝCH DATA, DATAGOSODFIED , NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (I KDYŽ JSOU UPOZORNĚNY NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ AULIZA NEBO TĚCHTO PODMÍNEK NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.
 10. Odškodnění
  Souhlasíte s tím, že odškodníte a ochráníte společnost Auliza, její přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance a zástupce vůči jakýmkoli nárokům, závazkům, škodám, ztrátám nebo výdajům, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, vyplývajících z nebo v souvislosti s váš přístup nebo používání Auliza, vaše porušení těchto podmínek nebo vaše porušení jakéhokoli duševního vlastnictví nebo jiných práv jakékoli třetí strany.
 11. Ukončení
  Tyto podmínky budou nadále platit, dokud je neukončíte vy nebo společnost Auliza. Svůj souhlas s těmito Podmínkami můžete kdykoli ukončit tím, že přestanete používat Auliza. Společnost Auliza může tyto Podmínky kdykoli bez upozornění ukončit, pokud na základě vlastního uvážení rozhodne, že jste porušili jakékoli ustanovení těchto Podmínek nebo že vaše používání Auliza je zakázáno platnými zákony.
 12. Rozhodné právo
  Tyto Podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony jurisdikce, ve které se Auliza nachází, bez ohledu na ustanovení o kolizi právních předpisů.
 13. Změny těchto podmínek
  Auliza si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit. Vaše další používání služby Auliza po jakýchkoli změnách těchto podmínek představuje váš souhlas s upravenými podmínkami.
 14. Kontaktní informace
  Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek nebo vašeho používání Auliza, kontaktujte náš tým podpory.
cs_CZCzech