Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno 19. července 2023Toto oznámení o ochraně osobních údajů pro auliza.com ('my', 'nás', nebo 'náš'), popisuje, jak a proč můžeme shromažďovat, ukládat, používat a/nebo sdílet ('proces') vaše údaje, když používáte naše služby ('Služby'), například když:
 • Navštívit naši stránku na https://auliza.comnebo jakékoli naše webové stránky, které odkazují na toto oznámení o ochraně osobních údajů
 • Spolupracujte s námi jinými souvisejícími způsoby, včetně prodeje, marketingu nebo akcí
Otázky nebo obavy? Přečtení tohoto oznámení o ochraně osobních údajů vám pomůže porozumět vašim právům a možnostem ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s našimi zásadami a postupy, nepoužívejte prosím naše služby. Pokud máte stále nějaké dotazy nebo obavy, kontaktujte nás na adrese info@auliza.com.


SHRNUTÍ KLÍČOVÝCH BODŮ

Toto shrnutí poskytuje klíčové body z našeho oznámení o ochraně osobních údajů, ale další podrobnosti o kterémkoli z těchto témat můžete zjistit kliknutím na odkaz za každým klíčovým bodem nebo pomocí našeho obsah níže naleznete sekci, kterou hledáte.

Jaké osobní údaje zpracováváme? Když navštívíte, použijete nebo projdete naše služby, můžeme zpracovávat osobní údaje v závislosti na tom, jak s námi a se službami komunikujete, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Dozvědět se víc o osobní údaje, které nám sdělíte.

Zpracováváme nějaké citlivé osobní údaje? Nezpracováváme citlivé osobní údaje.

Dostáváme nějaké informace od třetích stran? Nedostáváme žádné informace od třetích stran.

Jak zpracováváme vaše údaje? Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely. Vaše údaje zpracováváme pouze tehdy, máme-li k tomu platný právní důvod. Dozvědět se víc o jak zpracováváme vaše údaje.

V jakých situacích a s jakou strany sdílíme osobní údaje? Můžeme sdílet informace v konkrétních situacích a s konkrétními třetí strany. Dozvědět se víc o kdy a s kým sdílíme vaše osobní údaje.

Jak udržujeme vaše informace v bezpečí? My máme organizační a technické procesy a postupy zavedené k ochraně vašich osobních údajů. U žádného elektronického přenosu přes internet nebo u technologie pro ukládání informací však nelze zaručit bezpečnost 100%, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kybernetičtí zločinci nebo jiní neoprávněný třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, přistupovat, krást nebo upravovat vaše informace. Dozvědět se víc o jak uchováváme vaše informace v bezpečí.

Jaká jsou vaše práva? V závislosti na tom, kde se geograficky nacházíte, mohou platné zákony na ochranu soukromí znamenat, že máte určitá práva týkající se vašich osobních údajů. Dozvědět se víc o vaše práva na ochranu soukromí.

Jak uplatňujete svá práva? Nejjednodušší způsob, jak uplatnit svá práva, je prostřednictvím podání a žádost o přístup subjektu údajů, nebo nás kontaktujte. Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.

Chcete se dozvědět více o tom, co děláme s jakýmikoli informacemi, které shromažďujeme? Přečtěte si celé oznámení o ochraně osobních údajů.


OBSAH1. JAKÉ INFORMACE SHROMAŽĎUJEME?

Osobní údaje, které nám sdělíte

Ve zkratce: Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete.

Shromažďujeme osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete zaregistrovat se na Službách, projevit zájem o získání informací o nás nebo našich produktech a službách, když se účastníte aktivit na Službách nebo jinak, když nás kontaktujete.

Vámi poskytnuté osobní údaje. Osobní údaje, které shromažďujeme, závisí na kontextu vašich interakcí s námi a službami, na vašich volbách a na produktech a funkcích, které používáte. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat následující:
 • jména
 • emailová adresa
 • uživatelská jména
 • hesla
Citlivé informace. Nezpracováváme citlivé informace.

Platební údaje. Můžeme shromažďovat údaje nezbytné ke zpracování vaší platby, pokud provádíte nákupy, jako je číslo vašeho platebního nástroje a bezpečnostní kód spojený s vaším platebním nástrojem. Všechny platební údaje ukládá PayPal. Odkaz(y) na jejich oznámení o ochraně osobních údajů můžete najít zde: https://www.paypal.com/za/webapps/mpp/ua/privacy-full.

K platbám za předplatné využíváme PayPal. Upozorňujeme, že Auliza neukládá žádné informace o kreditní kartě/debetní kartě/účtu PayPal na žádném z našich serverů. Pro dokončení platby přesměrujeme na PayPal.

Přihlašovací údaje sociálních médií. Můžeme vám poskytnout možnost zaregistrovat se u nás pomocí údajů o vašem stávajícím účtu sociálních médií, jako je váš účet na Facebooku, Twitteru nebo jiných sociálních médiích. Pokud se rozhodnete registrovat tímto způsobem, budeme shromažďovat informace popsané v části s názvem 'JAK ZPRACUJEME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM?' níže.

Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, musí být pravdivé, úplné a přesné a musíte nás informovat o jakýchkoli změnách těchto osobních údajů.

Informace shromažďovány automaticky

Ve zkratce: Některé informace – jako je vaše adresa internetového protokolu (IP) a/nebo vlastnosti prohlížeče a zařízení – se shromažďují automaticky, když navštívíte naše služby.

Automaticky shromažďujeme určité informace, když navštívíte, používáte nebo prohlížíte Služby. Tyto informace neodhalují vaši konkrétní identitu (jako je vaše jméno nebo kontaktní údaje), ale mohou zahrnovat informace o zařízení a využití, jako je vaše IP adresa, vlastnosti prohlížeče a zařízení, operační systém, jazykové preference, odkazující adresy URL, název zařízení, země, umístění. , informace o tom, jak a kdy používáte naše služby, a další technické informace. Tyto informace jsou primárně potřebné k udržení bezpečnosti a provozu našich Služeb a pro účely naší interní analýzy a výkaznictví.

Informace, které shromažďujeme, zahrnují:
 • Data zařízení. Shromažďujeme údaje o zařízení, jako jsou informace o vašem počítači, telefonu, tabletu nebo jiném zařízení, které používáte k přístupu ke Službám. V závislosti na použitém zařízení mohou tato data zařízení zahrnovat informace, jako je vaše IP adresa (nebo proxy server), identifikační čísla zařízení a aplikací, umístění, typ prohlížeče, model hardwaru, poskytovatel internetových služeb a/nebo mobilní operátor, operační systém a informace o konfiguraci systému.
 • Údaje o poloze. Shromažďujeme údaje o poloze, jako jsou informace o poloze vašeho zařízení, které mohou být přesné nebo nepřesné. Množství informací, které shromažďujeme, závisí na typu a nastavení zařízení, které používáte pro přístup ke Službám. Můžeme například používat GPS a další technologie ke shromažďování geolokačních údajů, které nám sdělují vaši aktuální polohu (na základě vaší IP adresy). Můžete se odhlásit, že nám umožníte shromažďovat tyto informace, a to buď odmítnutím přístupu k informacím, nebo deaktivací nastavení polohy na vašem zařízení. Pokud se však rozhodnete odhlásit, možná nebudete moci používat některé aspekty Služeb.
2. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje zpracováváme za účelem poskytování, zlepšování a správy našich služeb, komunikace s vámi, za účelem zabezpečení a prevence podvodů a v souladu se zákonem. S vaším souhlasem můžeme také zpracovávat vaše údaje pro jiné účely.

Vaše osobní údaje zpracováváme z různých důvodů v závislosti na tom, jak komunikujete s našimi službami, včetně:
 • Usnadnit vytváření a ověřování účtů a jinak spravovat uživatelské účty. Můžeme zpracovávat vaše údaje, abyste si mohli vytvořit a přihlásit se ke svému účtu a také udržovat svůj účet v provozuschopném stavu.

 • Chcete-li požádat o zpětnou vazbu. V případě potřeby můžeme zpracovávat vaše údaje, abychom si vyžádali zpětnou vazbu a abychom vás kontaktovali ohledně vašeho používání našich Služeb.
 • K ochraně našich služeb. Vaše údaje můžeme zpracovávat jako součást našeho úsilí o zachování bezpečnosti našich služeb, včetně sledování a prevence podvodů.
 • Zachránit nebo ochránit životně důležité zájmy jednotlivce. Můžeme zpracovávat vaše údaje, když je to nutné k záchraně nebo ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce, jako je prevence škod.
 • Informace o webových stránkách a datové sady chatovacích agentů. Dodržujeme příslušnou legislativu na ochranu údajů, pokud jde o datové sady používané pro naše „chatové agenty“. Abychom generovali lidsky čitelné odpovědi, používáme vložení openAI „text-embedding-ada-002“, Chromadb jako vektorový obchod a velké jazykové modely, jako je GPT 3.5 Turbo a GPT 4. Tyto modely zpracovávají data a vytvářejí personalizovaného chatovacího agenta. odpovědi při dodržování zákonů a nařízení o ochraně údajů platných ve vaší jurisdikci.

3. NA JAKÉ PRÁVNÍ ZÁKLADY SE PŘI ZPRACOVÁNÍ VAŠICH INFORMACÍ SPOLEHLÁME?

Ve zkratce: Vaše osobní údaje zpracováváme pouze tehdy, když se domníváme, že je to nezbytné a máme platný právní důvod (např právní základ), abyste tak učinili podle platných zákonů, například s vaším souhlasem, abyste dodrželi zákony, abychom vám mohli poskytovat služby k uzavření nebo splnit naše smluvní závazky, chránit vaše práva, popř splnit naše oprávněné obchodní zájmy.

Pokud se nacházíte v EU nebo Spojeném království, vztahuje se na vás tato část.

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a GDPR Spojeného království vyžadují, abychom vysvětlili platné právní základy, na kterých se při zpracování vašich osobních údajů opíráme. Při zpracování vašich osobních údajů se proto můžeme spolehnout na následující právní základy:
 • Souhlas. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali svolení (např souhlas) používat vaše osobní údaje pro konkrétní účel. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Dozvědět se víc o odvolání vašeho souhlasu.
 • Oprávněné zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud se domníváme, že je to přiměřeně nezbytné k dosažení našich oprávněných obchodních zájmů a tyto zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy a základními právy a svobodami. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat například pro některé z popsaných účelů, abychom:
 • Diagnostikujte problémy a/nebo zabraňte podvodným aktivitám
 • Pochopte, jak naši uživatelé používají naše produkty a služby, abychom mohli zlepšit uživatelskou zkušenost
 • Vybudujte si chatovacího agenta.
 • Právní povinnosti. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné pro splnění našich zákonných povinností, jako je spolupráce s orgánem činným v trestním řízení nebo regulačním úřadem, výkon nebo obhajoba našich zákonných práv nebo poskytnutí vašich údajů jako důkazu v soudním sporu, ve kterém jsme zapojený.
 • Životní zájmy. Vaše údaje můžeme zpracovávat tam, kde se domníváme, že je to nezbytné k ochraně vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů třetí strany, jako jsou situace zahrnující potenciální ohrožení bezpečnosti jakékoli osoby.
 

Pokud se nacházíte v Kanadě, vztahuje se na vás tato část.

Vaše údaje můžeme zpracovávat, pokud jste nám dali zvláštní povolení (např výslovný souhlas) používat vaše osobní údaje pro konkrétní účel nebo v situacích, kdy lze váš souhlas odvodit (tj implicitní souhlas). Můžeš odvolat svůj souhlas kdykoliv.

V některých výjimečných případech můžeme být podle platných zákonů ze zákona oprávněni zpracovávat vaše údaje bez vašeho souhlasu, včetně například:
 • Pokud je shromažďování jednoznačně v zájmu jednotlivce a souhlas nelze získat včas
 • Pro vyšetřování a odhalování a prevenci podvodů
 • Pro obchodní transakce za předpokladu splnění určitých podmínek
 • Pokud je obsaženo ve svědecké výpovědi a odběr je nezbytný k posouzení, zpracování nebo vyřízení pojistné události
 • Pro identifikaci zraněných, nemocných nebo zemřelých osob a komunikaci s nejbližšími příbuznými
 • Pokud máme rozumné důvody se domnívat, že jednotlivec byl, je nebo může být obětí finančního zneužívání
 • Pokud je rozumné očekávat, že by shromažďování a používání se souhlasem ohrozilo dostupnost nebo přesnost informací a shromažďování je přiměřené pro účely související s vyšetřováním porušení smlouvy nebo porušení zákonů Kanady nebo provincie
 • Pokud je zveřejnění vyžadováno v souladu s předvoláním, příkazem, soudním příkazem nebo pravidly soudu týkajícími se pořizování záznamů
 • Pokud je vytvořil jednotlivec v rámci svého zaměstnání, podnikání nebo profese a shromažďování je v souladu s účely, pro které byly informace vytvořeny
 • Je-li sbírka výhradně pro novinářské, umělecké nebo literární účely
 • Pokud jsou informace veřejně dostupné a stanoví je předpisy

4. KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?     

Ve zkratce: Můžeme sdílet informace ve specifických situacích popsaných v této části a/nebo s následujícími třetí strany.

My může být nutné sdílet vaše osobní údaje v následujících situacích:
 • Obchodní převody. Vaše informace můžeme sdílet nebo převádět v souvislosti s jakoukoli fúzí nebo během jednání o jakékoli fúzi, prodeji aktiv společnosti, financování nebo akvizici celého našeho podnikání nebo jeho části jiné společnosti.

5. JAK ZPRACOVÁVÁME VAŠE PŘIHLÁŠENÍ K SOCIÁLNÍM SOCIÁLŮM? 

Ve zkratce: Pokud se rozhodnete zaregistrovat nebo přihlásit k našim Službám pomocí účtu sociálních médií, můžeme mít přístup k určitým informacím o vás.

Naše služby vám nabízejí možnost zaregistrovat se a přihlásit se pomocí údajů o vašem účtu na sociálních sítích třetí strany (jako jsou vaše přihlašovací údaje na Facebook nebo Twitter). Pokud se tak rozhodnete, obdržíme o vás určité profilové informace od vašeho poskytovatele sociálních sítí. Profilové informace, které obdržíme, se mohou lišit v závislosti na příslušném poskytovateli sociálních médií, ale často budou zahrnovat vaše jméno, e-mailovou adresu, seznam přátel a profilový obrázek, stejně jako další informace, které se rozhodnete zveřejnit na takové platformě sociálních médií.

Informace, které obdržíme, použijeme pouze pro účely, které jsou popsány v tomto oznámení o ochraně osobních údajů nebo které jsou vám jinak objasněny v příslušných službách. Vezměte prosím na vědomí, že nekontrolujeme a neneseme odpovědnost za jiné použití vašich osobních údajů vaším poskytovatelem sociálních médií třetí strany. Doporučujeme, abyste si přečetli jejich oznámení o ochraně osobních údajů, abyste porozuměli tomu, jak shromažďují, používají a sdílejí vaše osobní údaje a jak můžete na jejich webech a aplikacích nastavit předvolby ochrany osobních údajů.

6. PŘEDÁVAJÍ SE VAŠE INFORMACE MEZINÁRODNĚ?

Ve zkratce: Vaše informace můžeme přenášet, ukládat a zpracovávat v jiných zemích, než je vaše.

Naše servery jsou umístěny v a Spojené státy. Pokud k našim službám přistupujete zvenčí a Spojené státy, prosím uvědomte si, že vaše údaje mohou být přenášeny, ukládány a zpracovávány námi v našich zařízeních a těmi třetími stranami, se kterými můžeme sdílet vaše osobní údaje (viz 'KDY A S KOM SDĚLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?' výše), v a další země.

Pokud máte bydliště v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo Spojeném království (Spojené království), pak tyto země nemusí mít nutně zákony na ochranu údajů nebo jiné podobné zákony tak komplexní jako zákony ve vaší zemi. Učiníme však veškerá nezbytná opatření k ochraně vašich osobních údajů v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů a platnými zákony.

7. JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE INFORMACE?

Ve zkratce: Vaše údaje uchováváme tak dlouho, jak je to nutné splnit účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje jinak.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání (například daňové, účetní nebo jiné právní požadavky). Žádný účel v tomto oznámení nebude vyžadovat, abychom vaše osobní údaje uchovávali déle než časové období, ve kterém mají uživatelé u nás účet.

Pokud nebudeme mít žádnou trvalou legitimní obchodní potřebu zpracovávat vaše osobní údaje, buď vymažeme nebo anonymizovat takové informace, nebo pokud to není možné (například proto, že vaše osobní údaje byly uloženy v archivech záloh), pak vaše osobní údaje bezpečně uložíme a izolujeme je od jakéhokoli dalšího zpracování, dokud nebude možné smazání.

8. JAK UDRŽUJEME VAŠE INFORMACE V BEZPEČÍ?

Ve zkratce: Naším cílem je chránit vaše osobní údaje prostřednictvím systému organizační a technická bezpečnostní opatření.

Zavedli jsme vhodné a přiměřené technické a organizační bezpečnostní opatření určená k ochraně bezpečnosti jakýchkoli osobních údajů, které zpracováváme. Navzdory našim zárukám a snahám o zabezpečení vašich informací však nelze zaručit, že žádný elektronický přenos přes internet nebo technologie pro ukládání informací budou bezpečné 100%, takže nemůžeme slíbit ani zaručit, že hackeři, kybernetičtí zločinci nebo jiní neoprávněný třetí strany nebudou schopny překonat naše zabezpečení a nesprávně shromažďovat, přistupovat, krást nebo upravovat vaše informace. Přestože se budeme snažit chránit vaše osobní údaje, přenos osobních údajů do a z našich Služeb je na vaše vlastní riziko. Ke Službám byste měli přistupovat pouze v zabezpečeném prostředí.

9. SHROMAŽĎUJEME INFORMACE OD NEZLETILÝCH?

Ve zkratce: Vědomě neshromažďujeme data od ani neprodáváme děti do 18 let.

Vědomě nevyžadujeme údaje od dětí mladších 18 let ani je neprodáváme. Používáním Služeb prohlašujete, že je vám alespoň 18 let nebo že jste rodičem či opatrovníkem takové nezletilé osoby a souhlasíte s používáním Služeb takovou nezletilou závislou osobou. Pokud zjistíme, že byly shromážděny osobní údaje od uživatelů mladších 18 let, deaktivujeme účet a přijmeme přiměřená opatření k okamžitému odstranění těchto údajů z našich záznamů. Pokud se dozvíte o jakýchkoli údajích, které jsme mohli shromáždit od dětí mladších 18 let, kontaktujte nás na adrese info@auliza.com.

10. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: V některých regionech, jako např Evropský hospodářský prostor (EHP), Spojené království (UK) a Kanada, máte práva, která vám umožňují lepší přístup k vašim osobním údajům a kontrolu nad nimi. Svůj účet můžete kdykoli zkontrolovat, změnit nebo ukončit.

V některých regionech (např EHP, Spojené království a Kanada), máte určitá práva podle platných zákonů na ochranu údajů. Ty mohou zahrnovat právo (i) požádat o přístup a získat kopii vašich osobních údajů, (ii) požádat o opravu nebo výmaz; (iii) omezit zpracování vašich osobních údajů; a (iv) případně na přenositelnost údajů. Za určitých okolností můžete mít také právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů. Takový požadavek můžete podat tak, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci 'JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?' níže.

Každou žádost zvážíme a budeme jednat v souladu s platnými zákony na ochranu údajů.
 
Pokud se nacházíte v EHP nebo Spojeném království a domníváte se, že zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, máte také právo podat stížnost Orgán členského státu pro ochranu údajů nebo Úřad pro ochranu údajů Spojeného království.

Pokud se nacházíte ve Švýcarsku, můžete kontaktovat Federální komisař pro ochranu údajů a informací.

Odvolání souhlasu: Pokud se spoléháme na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, což může být výslovný a/nebo předpokládaný souhlas v závislosti na platném právu, máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat tím, že nás kontaktujete pomocí kontaktních údajů uvedených v sekci 'JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?' níže nebo aktualizaci vašich preferencí.

Upozorňujeme však, že to neovlivní zákonnost zpracování před jeho odvoláním, ani pokud to platné zákony umožňují, bude mít vliv na zpracování vašich osobních údajů prováděné na základě jiných zákonných důvodů zpracování, než je souhlas.

Odhlášení z marketingové a propagační komunikace: Z odběru našich marketingových a propagačních sdělení se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím kliknutím na odhlašovací odkaz v zasílaných e-mailech, odpovídání 'STOP' nebo 'UNSUBSCRIBE' na SMS zprávy, které posíláme, nebo nás kontaktujte pomocí údajů uvedených v sekci 'JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?' níže. Poté budete odstraněni z marketingových seznamů. Můžeme s vámi však i nadále komunikovat — například zasílat vám zprávy související se službami, které jsou nezbytné pro správu a používání vašeho účtu, reagovat na požadavky na služby nebo pro jiné nemarketingové účely.

Informace o účtu

Pokud budete chtít kdykoli zkontrolovat nebo změnit informace ve svém účtu nebo svůj účet ukončit, můžete:
 • Kontaktujte nás pomocí uvedených kontaktních údajů.
 • Přihlaste se do nastavení svého účtu a aktualizujte svůj uživatelský účet.
Na základě vaší žádosti o ukončení vašeho účtu deaktivujeme nebo vymažeme váš účet a informace z našich aktivních databází. Můžeme si však ponechat některé informace v našich souborech, abychom zabránili podvodům, odstraňovali problémy, pomáhali při vyšetřování, prosazovali naše právní podmínky a/nebo vyhověli platným právním požadavkům.

Máte-li dotazy nebo připomínky týkající se vašich práv na ochranu osobních údajů, můžete nám poslat e-mail na adresu info@auliza.com.

11. OVLÁDÁNÍ FUNKCÍ DO-NOT-SLEDOVÁNÍ

Většina webových prohlížečů a některé mobilní operační systémy a mobilní aplikace obsahují funkci Do-Not-Track ('DNT') funkce nebo nastavení, které můžete aktivovat, abyste dali najevo, že vaše preference ochrany osobních údajů nebudou monitorovat a shromažďovat údaje o vašich aktivitách při procházení online. V této fázi neexistuje jednotný technologický standard poznávání a implementace signálů DNT byla dokončeno. Proto v současné době nereagujeme na signály prohlížeče DNT ani žádný jiný mechanismus, který automaticky sděluje vaši volbu nebýt sledován online. Pokud bude přijat standard pro online sledování, který musíme v budoucnu dodržovat, budeme vás o tomto postupu informovat v revidované verzi tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

12. MAJÍ OBYVATELÉ KALIFORNIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: Ano, pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte konkrétní práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům.

Kalifornský občanský zákoník, oddíl 1798.83, také známý jako "Shine The Light" zákon umožňuje našim uživatelům, kteří jsou obyvateli Kalifornie, aby od nás jednou ročně a zdarma požadovali a získali informace o kategoriích osobních údajů (pokud existují), které jsme poskytli třetím stranám pro účely přímého marketingu, a jména a adresy všech třetí strany, se kterými jsme sdíleli osobní údaje v bezprostředně předcházejícím kalendářním roce. Pokud jste obyvatelem Kalifornie a chtěli byste takovou žádost podat, odešlete nám svou žádost písemně pomocí kontaktních údajů uvedených níže.

Pokud je vám méně než 18 let, bydlíte v Kalifornii a máte registrovaný účet u Služeb, máte právo požádat o odstranění nechtěných dat, která veřejně zveřejňujete ve Službách. Chcete-li požádat o odstranění takových údajů, kontaktujte nás pomocí kontaktních údajů uvedených níže a uveďte e-mailovou adresu spojenou s vaším účtem a prohlášení, že sídlíte v Kalifornii. Zajistíme, aby se data ve Službách nezobrazovala veřejně, ale mějte na paměti, že data nemusí být úplně nebo úplně odstraněna ze všech našich systémů (např. zálohy atd.).

Oznámení o ochraně osobních údajů CCPA

Kalifornský kodex předpisů definuje a 'rezident' tak jako:

(1) každý jednotlivec, který je ve státě Kalifornie za jiným než dočasným nebo přechodným účelem a
(2) každý jednotlivec s domicilem ve státě Kalifornie, který se dočasně nebo přechodně zdržuje mimo stát Kalifornie

Všichni ostatní jednotlivci jsou definováni jako „nerezidenti“.

Pokud tato definice 'rezident' se na vás vztahuje, musíme dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Jaké kategorie osobních údajů shromažďujeme?

Za posledních dvanáct (12) měsíců jsme shromáždili následující kategorie osobních údajů:

KategoriePříkladyShromážděno
A. Identifikátory
Kontaktní údaje, jako je skutečné jméno, alias, poštovní adresa, telefonní nebo mobilní kontaktní číslo, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa a název účtu

ANO

B. Kategorie osobních údajů uvedené ve statutu California Customer Records
Jméno, kontaktní informace, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, a finanční informace

NE

C. Chráněné klasifikační charakteristiky podle kalifornského nebo federálního zákona
Pohlaví a datum narození

NE

D. Obchodní informace
Informace o transakcích, historii nákupů, finanční podrobnosti a platební údaje

NE

E. Biometrické informace
Otisky prstů a hlasové otisky

NE

F. Internet nebo jiná podobná síťová aktivita
Historie procházení, historie vyhledávání, online chování, údaje o zájmech a interakce s našimi a jinými webovými stránkami, aplikacemi, systémy a reklamami

NE

G. Geolokační údaje
Umístění zařízení

NE

H. Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace
Obrázky a audio, video nebo hovory vytvořené v souvislosti s našimi obchodními aktivitami

NE

I. Profesní informace nebo informace související se zaměstnáním
Obchodní kontaktní údaje, abychom vám mohli poskytovat naše služby na obchodní úrovni nebo pracovní pozici, pracovní historii a profesní kvalifikaci, pokud se u nás ucházíte o práci

NE

J. Informace o vzdělávání
Záznamy studenta a informace adresáře

NE

K. Závěry vyvozené z jiných osobních údajů
Závěry odvozené z jakýchkoli shromážděných osobních údajů uvedených výše za účelem vytvoření profilu nebo shrnutí například preferencí a charakteristik jednotlivce

NE

L. Citlivé osobní údaje
NE


Shromážděné osobní údaje použijeme a uchováme podle potřeby k poskytování Služeb nebo pro:
 • Kategorie A – Dokud má uživatel u nás účet
Můžeme také shromažďovat další osobní údaje mimo tyto kategorie prostřednictvím případů, kdy s námi komunikujete osobně, online nebo telefonicky či e-mailem v kontextu:
 • Přijímání pomoci prostřednictvím našich kanálů zákaznické podpory;
 • Účast v zákaznických průzkumech nebo soutěžích; a
 • Usnadnění poskytování našich Služeb a odpovídání na vaše dotazy.
Jak používáme a sdílíme vaše osobní údaje?

Více informací o našich postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese info@auliza.com, návštěvou https://auliza.com/contact/, nebo odkazem na kontaktní údaje ve spodní části tohoto dokumentu.

Pokud používáte autorizovaný zástupce k uplatnění vašeho práva odhlásit se, můžeme žádost zamítnout, pokud autorizovaný agent nepředloží důkaz, že byly platně autorizovaný jednat vaším jménem.

Budou vaše informace sdíleny s někým dalším?

Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim poskytovatelům služeb na základě písemné smlouvy mezi námi a každým poskytovatelem služeb. Každý poskytovatel služeb je ziskový subjekt, který zpracovává informace naším jménem, v souladu se stejnými přísnými povinnostmi ochrany soukromí stanovenými CCPA.

Vaše osobní údaje můžeme použít pro naše vlastní obchodní účely, jako je provádění interního výzkumu pro technologický vývoj a demonstrace. To se nepovažuje za 'prodejní' vašich osobních údajů.

V předchozích dvanácti (12) měsících jsme nezveřejnili, neprodali ani nesdíleli žádné osobní údaje třetím stranám pro obchodní nebo komerční účely. My nebude v budoucnu prodávat ani sdílet osobní údaje návštěvníků webových stránek, uživatelů a dalších spotřebitelů.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů

Právo požadovat výmaz údajů — Žádost o výmaz

Můžete požádat o vymazání svých osobních údajů. Pokud nás požádáte o vymazání vašich osobních údajů, budeme vaši žádost respektovat a vaše osobní údaje vymažeme, s výhradou určitých výjimek stanovených zákonem, jako je (ale nejen) uplatnění svého práva na svobodu projevu jiným spotřebitelem , naše požadavky na dodržování vyplývající ze zákonné povinnosti nebo jakékoli zpracování, které může být vyžadováno k ochraně před nezákonnými činnostmi.

Právo být informován — Žádost o informace

V závislosti na okolnostech máte právo vědět:
 • zda shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje;
 • kategorie osobních údajů, které shromažďujeme;
 • účely, pro které se shromážděné osobní údaje používají;
 • zda prodáváme nebo sdílíme osobní údaje třetím stranám;
 • kategorie osobních údajů, které jsme prodali, sdíleli nebo zveřejnili pro obchodní účely;
 • kategorie třetích stran, kterým byly osobní údaje prodány, sdíleny nebo zpřístupněny pro obchodní účely;
 • obchodní nebo komerční účel pro shromažďování, prodej nebo sdílení osobních údajů; a
 • konkrétní osobní údaje, které jsme o vás shromáždili.
V souladu s platnými právními předpisy nejsme povinni poskytovat nebo mazat informace o spotřebiteli, které jsou zbaveny identifikace v reakci na žádost spotřebitele, ani znovu identifikovat jednotlivé údaje za účelem ověření žádosti spotřebitele.

Právo na nediskriminaci při výkonu práv spotřebitele na ochranu soukromí

Nebudeme vás diskriminovat, pokud uplatníte svá práva na ochranu soukromí.

Právo na omezení použití a zveřejnění citlivých osobních údajů

Nezpracováváme citlivé osobní údaje spotřebitele.

Proces ověření

Po obdržení vaší žádosti budeme muset ověřit vaši identitu, abychom určili, že jste stejná osoba, o které máme informace v našem systému. Toto ověření vyžaduje, abychom vás požádali o poskytnutí informací, abychom je mohli porovnat s informacemi, které jste nám dříve poskytli. Například v závislosti na typu žádosti, kterou odešlete, vás můžeme požádat o poskytnutí určitých informací, abychom mohli porovnat vámi poskytnuté informace s informacemi, které již máme v evidenci, nebo vás můžeme kontaktovat prostřednictvím komunikační metody (např. telefon nebo e-mail), které jste nám dříve poskytli. Můžeme také použít jiné metody ověření podle okolností.

Osobní údaje uvedené ve vaší žádosti použijeme pouze k ověření vaší totožnosti nebo oprávnění k podání žádosti. V rámci možností se vyhneme tomu, abychom od vás pro účely ověření požadovali další informace. Pokud však nemůžeme ověřit vaši totožnost z informací, které již máme k dispozici, můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací pro účely ověření vaší identity a pro účely bezpečnosti nebo prevence podvodů. Tyto dodatečně poskytnuté informace smažeme, jakmile dokončíme vaše ověření.

Další práva na ochranu soukromí
 • Můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů.
 • Můžete požádat o opravu svých osobních údajů, pokud jsou nesprávné nebo již nejsou relevantní, nebo požádat o omezení zpracování údajů.
 • Můžete určit autorizovaný aby vaším jménem podal žádost podle zákona CCPA. Můžeme zamítnout žádost od an autorizovaný zástupce, který nepředloží důkaz, že byly platně autorizovaný jednat vaším jménem v souladu se zákonem CCPA.
 • Můžete požádat o odhlášení z budoucího prodeje nebo sdílení vašich osobních údajů třetím stranám. Po obdržení žádosti o odhlášení budeme na základě žádosti jednat co nejdříve, nejpozději však do patnácti (15) dnů od data odeslání žádosti.
Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@auliza.com, návštěvou https://auliza.com/contact/, nebo odkazem na kontaktní údaje ve spodní části tohoto dokumentu. Pokud máte stížnost na to, jak nakládáme s vašimi údaji, rádi bychom od vás slyšeli.

13. MAJÍ OBYVATELÉ VIRGINIE ZVLÁŠTNÍ PRÁVA NA OCHRANU SOUKROMÍ?

Ve zkratce: Ano, pokud jste obyvatelem Virginie, mohou vám být udělena specifická práva týkající se přístupu k vašim osobním údajům a jejich použití.

Oznámení o ochraně osobních údajů CDPA ve Virginii

Podle zákona Virginia Consumer Data Protection Act (CDPA):

'Spotřebitel' znamená fyzickou osobu, která je rezidentem Commonwealthu a jedná pouze v rámci jednotlivce nebo domácnosti. Nezahrnuje fyzickou osobu jednající v obchodním nebo zaměstnaneckém kontextu.

'Osobní data' znamená jakékoli informace, které jsou spojeny nebo přiměřeně spojitelné s identifikovanou nebo identifikovatelnou fyzickou osobou. 'Osobní data' nezahrnuje neidentifikovatelné údaje ani veřejně dostupné informace.

"Prodej osobních údajů" znamená výměnu osobních údajů za peněžní protiplnění.

Pokud tato definice 'spotřebitel' se na vás vztahuje, musíme dodržovat určitá práva a povinnosti týkající se vašich osobních údajů.

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme, se budou lišit v závislosti na tom, jak s námi a našimi službami komunikujete. Chcete-li se dozvědět více, navštivte prosím následující odkazy:
Vaše práva týkající se vašich osobních údajů
 • Právo být informován, zda Vaše osobní údaje zpracováváme či nikoli
 • Právo na přístup k vašim osobním údajům
 • Právo na opravu nepřesností ve vašich osobních údajích
 • Právo požadovat vymazání vašich osobních údajů
 • Právo získat kopii osobních údajů, které jste s námi dříve sdíleli
 • Právo odmítnout zpracování Vašich osobních údajů, pokud jsou využívány pro cílenou reklamu, prodej osobních údajů nebo profilování pro účely rozhodování, která mají právní nebo obdobně významné účinky ('profilování')
Žádné osobní údaje jsme neprodali třetím stranám pro obchodní nebo komerční účely. V budoucnu nebudeme prodávat osobní údaje návštěvníků webových stránek, uživatelů a dalších spotřebitelů.

Uplatněte svá práva poskytovaná v rámci Virginia CDPA

Více informací o našich postupech shromažďování a sdílení údajů naleznete v tomto oznámení o ochraně osobních údajů.

Můžete nás kontaktovat emailem na info@auliza.com, předložením a žádost o přístup subjektu údajůnebo odkazem na kontaktní údaje ve spodní části tohoto dokumentu.

Pokud používáte autorizovaný zástupce k výkonu vašich práv, můžeme žádost zamítnout, pokud autorizovaný agent nepředloží důkaz, že byly platně autorizovaný jednat vaším jménem.

Proces ověření

Můžeme vás požádat o poskytnutí dalších informací, které jsou přiměřeně nezbytné k ověření vás a vašeho požadavku zákazníka. Pokud žádost odešlete prostřednictvím autorizovaný zástupce, možná budeme muset před zpracováním vaší žádosti shromáždit další informace k ověření vaší identity.

Po obdržení vaší žádosti odpovíme bez zbytečného odkladu, ve všech případech však do čtyřiceti pěti (45) dnů od obdržení. Lhůta pro odpověď může být jednou prodloužena o dalších čtyřicet pět (45) dnů, je-li to přiměřeně nutné. O každém takovém prodloužení vás budeme informovat během počáteční 45denní lhůty pro odpověď spolu s důvodem prodloužení.

Právo na odvolání 

Pokud odmítneme podniknout kroky týkající se vaší žádosti, budeme vás informovat o našem rozhodnutí a zdůvodnění. Pokud se chcete proti našemu rozhodnutí odvolat, zašlete nám e-mail na adresu info@auliza.com. Do šedesáti (60) dnů od obdržení odvolání vás budeme písemně informovat o všech krocích přijatých či nepřijatých v reakci na odvolání, včetně písemného vysvětlení důvodů rozhodnutí. Pokud bude vaše odvolání zamítnuto, můžete se obrátit na Nejvyšší státní zástupce, aby podal stížnost.

14. AKTUALIZUJEME TOTO OZNÁMENÍ?

Ve zkratce: Ano, toto oznámení aktualizujeme podle potřeby, abychom zůstali v souladu s příslušnými zákony.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. Aktualizovaná verze bude označena aktualizovanou 'Revidováno' datum a aktualizovaná verze vstoupí v platnost, jakmile bude dostupná. Pokud provedeme podstatné změny v tomto oznámení o ochraně osobních údajů, můžeme vás upozornit buď viditelným zveřejněním oznámení o takových změnách, nebo vám přímo zašleme oznámení. Doporučujeme vám toto oznámení o ochraně osobních údajů často kontrolovat, abyste byli informováni o tom, jak chráníme vaše údaje.

15. JAK NÁS MŮŽETE V TOMTO OZNÁMENÍ KONTAKTOVAT?

Máte-li dotazy nebo připomínky k tomuto oznámení, můžete napište nám na info@auliza.com nebo nás kontaktujte poštou na:

auliza.com
__________
__________

16. JAK MŮŽETE ZKONTROLOVAT, AKTUALIZOVAT NEBO VYMAZAT ÚDAJE, KTERÁ OD VÁS SBÍRÁME?

Na základě platných zákonů vaší země můžete mít právo požadovat přístup k osobním údajům, které od vás shromažďujeme, změnit tyto informace nebo je smazat. Chcete-li požádat o kontrolu, aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů, prosím vyplnit a odeslat a žádost o přístup subjektu údajů.
cs_CZCzech