Dasar Privasi

DASAR PRIVASI

Kemas kini terakhir 19 Julai 2023Notis privasi ini untuk auliza.com ('kita', 'kami', atau'kami'), menerangkan cara dan sebab kami mungkin mengumpul, menyimpan, menggunakan dan/atau berkongsi ('proses') maklumat anda apabila anda menggunakan perkhidmatan kami ('Perkhidmatan'), seperti apabila anda:
 • Layari laman web kami di https://auliza.com, atau mana-mana tapak web kami yang memaut ke notis privasi ini
 • Berinteraksi dengan kami dalam cara lain yang berkaitan, termasuk sebarang jualan, pemasaran atau acara
Soalan atau kebimbangan? Membaca notis privasi ini akan membantu anda memahami hak dan pilihan privasi anda. Jika anda tidak bersetuju dengan dasar dan amalan kami, sila jangan gunakan Perkhidmatan kami. Jika anda masih mempunyai sebarang pertanyaan atau kebimbangan, sila hubungi kami di info@auliza.com.


RINGKASAN ISI UTAMA

Ringkasan ini memberikan perkara penting daripada notis privasi kami, tetapi anda boleh mengetahui lebih banyak butiran tentang mana-mana topik ini dengan mengklik pautan berikut setiap perkara utama atau menggunakan kami isi kandungan di bawah untuk mencari bahagian yang anda cari.

Apakah maklumat peribadi yang kami proses? Apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan kami, kami mungkin memproses maklumat peribadi bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Ketahui lebih lanjut tentang maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami.

Adakah kami memproses sebarang maklumat peribadi yang sensitif? Kami tidak memproses maklumat peribadi yang sensitif.

Adakah kami menerima sebarang maklumat daripada pihak ketiga? Kami tidak menerima sebarang maklumat daripada pihak ketiga.

Bagaimanakah kami memproses maklumat anda? Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang. Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda. Kami memproses maklumat anda hanya apabila kami mempunyai alasan undang-undang yang sah untuk berbuat demikian. Ketahui lebih lanjut tentang bagaimana kami memproses maklumat anda.

Dalam situasi apa dan dengan mana pihak adakah kita berkongsi maklumat peribadi? Kami mungkin berkongsi maklumat dalam situasi tertentu dan khusus pihak ketiga. Ketahui lebih lanjut tentang bila dan dengan siapa kami berkongsi maklumat peribadi anda.

Bagaimanakah kami memastikan maklumat anda selamat? Kami ada organisasi dan proses dan prosedur teknikal disediakan untuk melindungi maklumat peribadi anda. Walau bagaimanapun, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin sebagai 100% selamat, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau lain-lain tanpa kebenaran pihak ketiga tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Ketahui lebih lanjut tentang bagaimana kami memastikan maklumat anda selamat.

Apakah hak anda? Bergantung pada lokasi anda secara geografi, undang-undang privasi yang terpakai mungkin bermakna anda mempunyai hak tertentu mengenai maklumat peribadi anda. Ketahui lebih lanjut tentang hak privasi anda.

Bagaimana anda melaksanakan hak anda? Cara paling mudah untuk melaksanakan hak anda ialah dengan mengemukakan a permintaan capaian subjek data, atau dengan menghubungi kami. Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.

Ingin mengetahui lebih lanjut tentang perkara yang kami lakukan dengan sebarang maklumat yang kami kumpulkan? Semak notis privasi sepenuhnya.


ISI KANDUNGAN1. APAKAH MAKLUMAT YANG KAMI KUMPUL?

Maklumat peribadi yang anda dedahkan kepada kami

Pendek kata: Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami.

Kami mengumpul maklumat peribadi yang anda berikan secara sukarela kepada kami apabila anda mendaftar di Perkhidmatan, menyatakan minat untuk mendapatkan maklumat tentang kami atau produk dan Perkhidmatan kami, apabila anda mengambil bahagian dalam aktiviti pada Perkhidmatan, atau sebaliknya apabila anda menghubungi kami.

Maklumat Peribadi Diberikan oleh Anda. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan bergantung pada konteks interaksi anda dengan kami dan Perkhidmatan, pilihan yang anda buat dan produk serta ciri yang anda gunakan. Maklumat peribadi yang kami kumpulkan mungkin termasuk yang berikut:
 • nama
 • alamat e-mel
 • nama pengguna
 • kata laluan
Maklumat Sensitif. Kami tidak memproses maklumat sensitif.

Data Pembayaran. Kami mungkin mengumpul data yang diperlukan untuk memproses pembayaran anda jika anda membuat pembelian, seperti nombor instrumen pembayaran anda dan kod keselamatan yang dikaitkan dengan instrumen pembayaran anda. Semua data pembayaran disimpan oleh PayPal. Anda boleh mendapatkan pautan notis privasi mereka di sini: https://www.paypal.com/za/webapps/mpp/ua/privacy-full.

Kami menggunakan PayPal untuk mengendalikan pembayaran untuk langganan. Ambil perhatian bahawa Auliza tidak menyimpan sebarang maklumat kad kredit/kad debit/akaun PayPal pada mana-mana pelayan kami. Kami mengubah hala ke PayPal untuk menyelesaikan pembayaran.

Data Log Masuk Media Sosial. Kami mungkin memberi anda pilihan untuk mendaftar dengan kami menggunakan butiran akaun media sosial anda yang sedia ada, seperti Facebook, Twitter atau akaun media sosial anda yang lain. Jika anda memilih untuk mendaftar dengan cara ini, kami akan mengumpulkan maklumat yang diterangkan dalam bahagian yang dipanggil 'BAGAIMANAKAH KAMI MENGENDALIKAN LOGIN SOSIAL ANDA?' di bawah.

Semua maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami mestilah benar, lengkap dan tepat, dan anda mesti memberitahu kami tentang sebarang perubahan pada maklumat peribadi tersebut.

Maklumat dikumpul secara automatik

Pendek kata: Sesetengah maklumat — seperti alamat Protokol Internet (IP) anda dan/atau ciri penyemak imbas dan peranti — dikumpulkan secara automatik apabila anda melawati Perkhidmatan kami.

Kami mengumpul maklumat tertentu secara automatik apabila anda melawati, menggunakan atau menavigasi Perkhidmatan. Maklumat ini tidak mendedahkan identiti khusus anda (seperti nama atau maklumat hubungan anda) tetapi mungkin termasuk maklumat peranti dan penggunaan, seperti alamat IP anda, ciri penyemak imbas dan peranti, sistem pengendalian, pilihan bahasa, URL rujukan, nama peranti, negara, lokasi , maklumat tentang cara dan bila anda menggunakan Perkhidmatan kami, dan maklumat teknikal lain. Maklumat ini diperlukan terutamanya untuk mengekalkan keselamatan dan operasi Perkhidmatan kami, dan untuk tujuan analitik dan pelaporan dalaman kami.

Maklumat yang kami kumpulkan termasuk:
 • Data Peranti. Kami mengumpul data peranti seperti maklumat tentang komputer, telefon, tablet anda atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Bergantung pada peranti yang digunakan, data peranti ini mungkin termasuk maklumat seperti alamat IP anda (atau pelayan proksi), nombor pengenalan peranti dan aplikasi, lokasi, jenis penyemak imbas, model perkakasan, pembekal perkhidmatan Internet dan/atau pembawa mudah alih, sistem pengendalian dan maklumat konfigurasi sistem.
 • Data Lokasi. Kami mengumpul data lokasi seperti maklumat tentang lokasi peranti anda, yang boleh sama ada tepat atau tidak tepat. Berapa banyak maklumat yang kami kumpulkan bergantung pada jenis dan tetapan peranti yang anda gunakan untuk mengakses Perkhidmatan. Sebagai contoh, kami mungkin menggunakan GPS dan teknologi lain untuk mengumpul data geolokasi yang memberitahu kami lokasi semasa anda (berdasarkan alamat IP anda). Anda boleh menarik diri daripada membenarkan kami mengumpul maklumat ini sama ada dengan menolak akses kepada maklumat atau dengan melumpuhkan tetapan Lokasi anda pada peranti anda. Walau bagaimanapun, jika anda memilih untuk menarik diri, anda mungkin tidak dapat menggunakan aspek tertentu Perkhidmatan.
2. BAGAIMANAKAH KAMI MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata: Kami memproses maklumat anda untuk menyediakan, menambah baik dan mentadbir Perkhidmatan kami, berkomunikasi dengan anda, untuk keselamatan dan pencegahan penipuan, dan untuk mematuhi undang-undang. Kami juga mungkin memproses maklumat anda untuk tujuan lain dengan persetujuan anda.

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk pelbagai sebab, bergantung pada cara anda berinteraksi dengan Perkhidmatan kami, termasuk:
 • Untuk memudahkan penciptaan akaun dan pengesahan dan sebaliknya menguruskan akaun pengguna. Kami mungkin memproses maklumat anda supaya anda boleh membuat dan log masuk ke akaun anda, serta memastikan akaun anda berfungsi.

 • Untuk meminta maklum balas. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk meminta maklum balas dan menghubungi anda tentang penggunaan Perkhidmatan kami oleh anda.
 • Untuk melindungi Perkhidmatan kami. Kami mungkin memproses maklumat anda sebagai sebahagian daripada usaha kami untuk memastikan Perkhidmatan kami selamat dan terjamin, termasuk pemantauan dan pencegahan penipuan.
 • Untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila perlu untuk menyelamatkan atau melindungi kepentingan penting individu, seperti untuk mengelakkan bahaya.
 • Maklumat tapak web dan set data ejen sembang. Kami mematuhi undang-undang perlindungan data yang berkaitan dengan set data yang digunakan untuk "ejen sembang" kami. Untuk menjana respons yang boleh dibaca manusia, kami menggunakan pembenaman openAI "text-embedding-ada-002," Chromadb sebagai kedai vektor dan model bahasa besar seperti GPT 3.5 Turbo dan GPT 4. Model ini memproses data untuk menghasilkan ejen sembang diperibadikan jawapan sambil mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan data yang terpakai pada bidang kuasa anda.

3. APAKAH ASAS UNDANG-UNDANG YANG KAMI ANTARAKAN UNTUK MEMPROSES MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata: Kami hanya memproses maklumat peribadi anda apabila kami percaya ia perlu dan kami mempunyai sebab undang-undang yang sah (cth asas undang-undang) untuk berbuat demikian di bawah undang-undang yang terpakai, seperti dengan persetujuan anda, untuk mematuhi undang-undang, untuk memberikan anda perkhidmatan untuk memasuki atau memenuhi kewajipan kontrak kami, untuk melindungi hak anda, atau untuk memenuhi kepentingan perniagaan kami yang sah.

Jika anda berada di EU atau UK, bahagian ini terpakai kepada anda.

Peraturan Perlindungan Data Umum (GDPR) dan GDPR UK memerlukan kami menerangkan asas undang-undang yang sah yang kami harapkan untuk memproses maklumat peribadi anda. Oleh itu, kami mungkin bergantung pada asas undang-undang berikut untuk memproses maklumat peribadi anda:
 • Persetujuan. Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberikan kebenaran kepada kami (cth persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Ketahui lebih lanjut tentang menarik balik persetujuan anda.
 • Kepentingan Sah. Kami mungkin memproses maklumat anda apabila kami percaya ianya perlu untuk mencapai kepentingan perniagaan kami yang sah dan kepentingan tersebut tidak melebihi kepentingan dan hak asasi serta kebebasan anda. Sebagai contoh, kami mungkin memproses maklumat peribadi anda untuk beberapa tujuan yang diterangkan untuk:
 • Mendiagnosis masalah dan/atau mencegah aktiviti penipuan
 • Fahami cara pengguna kami menggunakan produk dan perkhidmatan kami supaya kami boleh meningkatkan pengalaman pengguna
 • Bina ejen sembang.
 • Kewajipan Undang-undang. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya ia perlu untuk mematuhi kewajipan undang-undang kami, seperti bekerjasama dengan badan penguatkuasa undang-undang atau agensi kawal selia, melaksanakan atau mempertahankan hak undang-undang kami, atau mendedahkan maklumat anda sebagai bukti dalam litigasi di mana kami berada. terbabit.
 • Minat Penting. Kami mungkin memproses maklumat anda di mana kami percaya adalah perlu untuk melindungi kepentingan penting anda atau kepentingan penting pihak ketiga, seperti situasi yang melibatkan potensi ancaman terhadap keselamatan mana-mana orang.
 

Jika anda berada di Kanada, bahagian ini terpakai kepada anda.

Kami mungkin memproses maklumat anda jika anda telah memberi kami kebenaran khusus (cth menyatakan persetujuan) untuk menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan tertentu, atau dalam situasi di mana kebenaran anda boleh disimpulkan (iaitu persetujuan tersirat). Awak boleh menarik balik persetujuan anda pada bila bila masa.

Dalam beberapa kes luar biasa, kami mungkin dibenarkan secara sah di bawah undang-undang yang terpakai untuk memproses maklumat anda tanpa kebenaran anda, termasuk, sebagai contoh:
 • Jika kutipan adalah jelas untuk kepentingan individu dan persetujuan tidak boleh diperolehi tepat pada masanya
 • Untuk siasatan dan pengesanan dan pencegahan penipuan
 • Untuk transaksi perniagaan dengan syarat syarat tertentu dipenuhi
 • Jika ia terkandung dalam kenyataan saksi dan kutipan itu perlu untuk menilai, memproses, atau menyelesaikan tuntutan insurans
 • Untuk mengenal pasti orang yang cedera, sakit, atau meninggal dunia dan berkomunikasi dengan waris terdekat
 • Jika kami mempunyai alasan yang munasabah untuk mempercayai seseorang telah, sedang, atau mungkin menjadi mangsa penyalahgunaan kewangan
 • Jika adalah munasabah untuk mengharapkan pengumpulan dan penggunaan dengan persetujuan akan menjejaskan ketersediaan atau ketepatan maklumat dan pengumpulan adalah munasabah untuk tujuan yang berkaitan dengan menyiasat pelanggaran perjanjian atau pelanggaran undang-undang Kanada atau wilayah
 • Jika pendedahan diperlukan untuk mematuhi sepina, waran, perintah mahkamah atau peraturan mahkamah yang berkaitan dengan pengeluaran rekod
 • Jika ia dihasilkan oleh individu dalam perjalanan pekerjaan, perniagaan atau profesion mereka dan pengumpulan itu konsisten dengan tujuan maklumat itu dihasilkan
 • Jika koleksi itu semata-mata untuk tujuan kewartawanan, artistik atau sastera
 • Jika maklumat itu tersedia secara umum dan ditentukan oleh peraturan

4. BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?     

Pendek kata: Kami mungkin berkongsi maklumat dalam situasi khusus yang diterangkan dalam bahagian ini dan/atau dengan yang berikut pihak ketiga.

Kami mungkin perlu berkongsi maklumat peribadi anda dalam situasi berikut:
 • Pemindahan Perniagaan. Kami mungkin berkongsi atau memindahkan maklumat anda berkaitan dengan, atau semasa rundingan, sebarang penggabungan, penjualan aset syarikat, pembiayaan, atau pemerolehan semua atau sebahagian perniagaan kami kepada syarikat lain.

5. BAGAIMANAKAH KAMI MENGENDALIKAN LOGIN SOSIAL ANDA? 

Pendek kata: Jika anda memilih untuk mendaftar atau log masuk ke Perkhidmatan kami menggunakan akaun media sosial, kami mungkin mempunyai akses kepada maklumat tertentu tentang anda.

Perkhidmatan kami menawarkan anda keupayaan untuk mendaftar dan log masuk menggunakan butiran akaun media sosial pihak ketiga anda (seperti log masuk Facebook atau Twitter anda). Di mana anda memilih untuk melakukan ini, kami akan menerima maklumat profil tertentu tentang anda daripada pembekal media sosial anda. Maklumat profil yang kami terima mungkin berbeza-beza bergantung pada penyedia media sosial yang berkenaan, tetapi selalunya akan menyertakan nama, alamat e-mel, senarai rakan dan gambar profil anda, serta maklumat lain yang anda pilih untuk didedahkan pada platform media sosial sedemikian.

Kami akan menggunakan maklumat yang kami terima hanya untuk tujuan yang diterangkan dalam notis privasi ini atau yang dinyatakan dengan jelas kepada anda pada Perkhidmatan yang berkaitan. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak mengawal, dan tidak bertanggungjawab untuk, penggunaan lain maklumat peribadi anda oleh pembekal media sosial pihak ketiga anda. Kami mengesyorkan agar anda menyemak notis privasi mereka untuk memahami cara mereka mengumpul, menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda serta cara anda boleh menetapkan pilihan privasi anda pada tapak dan apl mereka.

6. ADAKAH MAKLUMAT ANDA DIPINDAHKAN KE ANTARABANGSA?

Pendek kata: Kami mungkin memindahkan, menyimpan dan memproses maklumat anda di negara selain negara anda.

Pelayan kami terletak di yang Amerika Syarikat. Jika anda mengakses Perkhidmatan kami dari luar yang Amerika Syarikat, harap maklum bahawa maklumat anda mungkin dipindahkan kepada, disimpan dan diproses oleh kami dalam kemudahan kami dan oleh pihak ketiga yang mungkin kami kongsikan maklumat peribadi anda dengannya (lihat 'BILA DAN DENGAN SIAPA KAMI BERKONGSI MAKLUMAT PERIBADI ANDA?' di atas), dalam dan negara lain.

Jika anda seorang pemastautin di Kawasan Ekonomi Eropah (EEA) atau United Kingdom (UK), maka negara ini mungkin tidak semestinya mempunyai undang-undang perlindungan data atau undang-undang lain yang serupa yang komprehensif seperti yang terdapat di negara anda. Walau bagaimanapun, kami akan mengambil semua langkah yang perlu untuk melindungi maklumat peribadi anda mengikut notis privasi ini dan undang-undang yang terpakai.

7. BERAPA LAMA KAMI MENYIMPAN MAKLUMAT ANDA?

Pendek kata: Kami menyimpan maklumat anda selama yang diperlukan untuk memenuhi tujuan yang digariskan dalam notis privasi ini melainkan dikehendaki sebaliknya oleh undang-undang.

Kami hanya akan menyimpan maklumat peribadi anda selagi ia perlu untuk tujuan yang dinyatakan dalam notis privasi ini, melainkan tempoh pengekalan yang lebih lama diperlukan atau dibenarkan oleh undang-undang (seperti cukai, perakaunan atau keperluan undang-undang lain). Tiada tujuan dalam notis ini memerlukan kami menyimpan maklumat peribadi anda lebih lama daripada tempoh masa di mana pengguna mempunyai akaun dengan kami.

Apabila kami tidak mempunyai keperluan perniagaan sah yang berterusan untuk memproses maklumat peribadi anda, kami akan sama ada memadam atau tanpa nama maklumat sedemikian, atau, jika ini tidak mungkin (contohnya, kerana maklumat peribadi anda telah disimpan dalam arkib sandaran), maka kami akan menyimpan maklumat peribadi anda dengan selamat dan mengasingkannya daripada sebarang pemprosesan selanjutnya sehingga pemadaman mungkin.

8. BAGAIMANAKAH KAMI MENJAGA MAKLUMAT ANDA SELAMAT?

Pendek kata: Kami berhasrat untuk melindungi maklumat peribadi anda melalui sistem organisasi dan langkah keselamatan teknikal.

Kami telah melaksanakan teknikal yang sesuai dan munasabah dan organisasi langkah keselamatan yang direka untuk melindungi keselamatan sebarang maklumat peribadi yang kami proses. Walau bagaimanapun, di sebalik perlindungan dan usaha kami untuk melindungi maklumat anda, tiada penghantaran elektronik melalui Internet atau teknologi storan maklumat boleh dijamin selamat 100%, jadi kami tidak boleh menjanjikan atau menjamin bahawa penggodam, penjenayah siber atau yang lain tanpa kebenaran pihak ketiga tidak akan dapat mengalahkan keselamatan kami dan mengumpul, mengakses, mencuri atau mengubah suai maklumat anda secara tidak wajar. Walaupun kami akan melakukan yang terbaik untuk melindungi maklumat peribadi anda, penghantaran maklumat peribadi ke dan dari Perkhidmatan kami adalah atas risiko anda sendiri. Anda hanya perlu mengakses Perkhidmatan dalam persekitaran yang selamat.

9. ADAKAH KITA MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA REMAJA?

Pendek kata: Kami tidak mengumpul data daripada atau memasarkan ke kanak-kanak di bawah umur 18 tahun.

Kami tidak secara sengaja meminta data daripada atau memasarkan kepada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun. Dengan menggunakan Perkhidmatan, anda menyatakan bahawa anda berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau bahawa anda adalah ibu bapa atau penjaga kanak-kanak bawah umur tersebut dan bersetuju dengan penggunaan Perkhidmatan oleh tanggungan bawah umur tersebut. Jika kami mengetahui bahawa maklumat peribadi daripada pengguna yang berumur kurang daripada 18 tahun telah dikumpul, kami akan menyahaktifkan akaun dan mengambil langkah yang munasabah untuk memadamkan data tersebut dengan segera daripada rekod kami. Jika anda mengetahui sebarang data yang mungkin kami kumpulkan daripada kanak-kanak di bawah umur 18 tahun, sila hubungi kami di info@auliza.com.

10. APAKAH HAK PRIVASI ANDA?

Pendek kata: Di beberapa wilayah, seperti Kawasan Ekonomi Eropah (EEA), United Kingdom (UK), dan Kanada, anda mempunyai hak yang membolehkan anda mengakses dan mengawal maklumat peribadi anda dengan lebih baik. Anda boleh menyemak, menukar atau menamatkan akaun anda pada bila-bila masa.

Di sesetengah wilayah (seperti EEA, UK dan Kanada), anda mempunyai hak tertentu di bawah undang-undang perlindungan data yang berkenaan. Ini mungkin termasuk hak (i) untuk meminta akses dan mendapatkan salinan maklumat peribadi anda, (ii) untuk meminta pembetulan atau pemadaman; (iii) untuk menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda; dan (iv) jika berkenaan, kepada kemudahalihan data. Dalam keadaan tertentu, anda juga mungkin mempunyai hak untuk membantah pemprosesan maklumat peribadi anda. Anda boleh membuat permintaan sedemikian dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan yang disediakan dalam bahagian tersebut 'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?' di bawah.

Kami akan mempertimbangkan dan bertindak atas sebarang permintaan mengikut undang-undang perlindungan data yang berkenaan.
 
Jika anda berada di EEA atau UK dan anda percaya kami memproses maklumat peribadi anda secara tidak sah, anda juga mempunyai hak untuk mengadu kepada anda. Pihak berkuasa perlindungan data Negara Anggota atau Pihak berkuasa perlindungan data UK.

Jika anda berada di Switzerland, anda boleh menghubungi Pesuruhjaya Perlindungan Data dan Maklumat Persekutuan.

Menarik balik persetujuan anda: Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, yang mungkin merupakan persetujuan nyata dan/atau tersirat bergantung pada undang-undang yang terpakai, anda mempunyai hak untuk menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa. Anda boleh menarik balik persetujuan anda pada bila-bila masa dengan menghubungi kami dengan menggunakan butiran hubungan yang diberikan dalam bahagian tersebut 'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?' di bawah atau mengemas kini pilihan anda.

Walau bagaimanapun, sila ambil perhatian bahawa ini tidak akan menjejaskan kesahihan pemprosesan sebelum pengeluarannya atau, apabila undang-undang yang terpakai membenarkan, adakah ia akan menjejaskan pemprosesan maklumat peribadi anda yang dijalankan dengan bergantung pada alasan pemprosesan yang sah selain daripada persetujuan.

Menarik diri daripada komunikasi pemasaran dan promosi: Anda boleh berhenti melanggan komunikasi pemasaran dan promosi kami pada bila-bila masa dengan mengklik pada pautan nyahlanggan dalam e-mel yang kami hantar, membalas 'BERHENTI' atau 'NYAH LANGGAN' kepada mesej SMS yang kami hantar, atau dengan menghubungi kami menggunakan butiran yang disediakan dalam bahagian tersebut 'BAGAIMANA ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI MENGENAI NOTIS INI?' di bawah. Anda kemudiannya akan dialih keluar daripada senarai pemasaran. Walau bagaimanapun, kami mungkin masih berkomunikasi dengan anda — contohnya, untuk menghantar mesej berkaitan perkhidmatan kepada anda yang diperlukan untuk pentadbiran dan penggunaan akaun anda, untuk membalas permintaan perkhidmatan atau untuk tujuan bukan pemasaran yang lain.

Maklumat Akaun

Jika anda pada bila-bila masa ingin menyemak atau menukar maklumat dalam akaun anda atau menamatkan akaun anda, anda boleh:
 • Hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan.
 • Log masuk ke tetapan akaun anda dan kemas kini akaun pengguna anda.
Atas permintaan anda untuk menamatkan akaun anda, kami akan menyahaktifkan atau memadamkan akaun dan maklumat anda daripada pangkalan data aktif kami. Walau bagaimanapun, kami mungkin menyimpan beberapa maklumat dalam fail kami untuk mengelakkan penipuan, menyelesaikan masalah, membantu dengan sebarang penyiasatan, menguatkuasakan syarat undang-undang kami dan/atau mematuhi keperluan undang-undang yang berkenaan.

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang hak privasi anda, anda boleh menghantar e-mel kepada kami di info@auliza.com.

11. KAWALAN UNTUK CIRI JANGAN JEJAK

Kebanyakan penyemak imbas web dan beberapa sistem pengendalian mudah alih serta aplikasi mudah alih termasuk Do-Not-Track ('DNT') ciri atau tetapan yang anda boleh aktifkan untuk menandakan keutamaan privasi anda supaya tidak mempunyai data tentang aktiviti penyemakan imbas dalam talian anda dipantau dan dikumpulkan. Pada peringkat ini tiada standard teknologi seragam untuk mengiktiraf dan melaksanakan isyarat DNT telah dimuktamadkan. Oleh itu, pada masa ini kami tidak bertindak balas kepada isyarat penyemak imbas DNT atau mana-mana mekanisme lain yang secara automatik menyampaikan pilihan anda untuk tidak dijejaki dalam talian. Jika standard untuk penjejakan dalam talian diterima pakai yang mesti kami ikuti pada masa hadapan, kami akan memaklumkan anda tentang amalan tersebut dalam versi notis privasi ini yang disemak semula.

12. ADAKAH PENDUDUK CALIFORNIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

Pendek kata: Ya, jika anda seorang penduduk California, anda diberi hak khusus berkenaan akses kepada maklumat peribadi anda.

Kod Sivil California Seksyen 1798.83, juga dikenali sebagai 'Shine the Light' undang-undang, membenarkan pengguna kami yang merupakan penduduk California untuk meminta dan mendapatkan daripada kami, sekali setahun dan secara percuma, maklumat tentang kategori maklumat peribadi (jika ada) yang kami dedahkan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung dan nama serta alamat semua pihak ketiga yang dengannya kami berkongsi maklumat peribadi pada tahun kalendar sebelum ini. Jika anda seorang penduduk California dan ingin membuat permintaan sedemikian, sila serahkan permintaan anda secara bertulis kepada kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah.

Jika anda berumur di bawah 18 tahun, tinggal di California, dan mempunyai akaun berdaftar dengan Perkhidmatan, anda mempunyai hak untuk meminta pengalihan keluar data yang tidak diingini yang anda siarkan secara terbuka pada Perkhidmatan. Untuk meminta pengalihan keluar data sedemikian, sila hubungi kami menggunakan maklumat hubungan yang diberikan di bawah dan sertakan alamat e-mel yang dikaitkan dengan akaun anda dan penyata bahawa anda tinggal di California. Kami akan memastikan data tidak dipaparkan secara terbuka pada Perkhidmatan, tetapi harap maklum bahawa data mungkin tidak dialih keluar sepenuhnya atau menyeluruh daripada semua sistem kami (cth. sandaran, dsb.).

Notis Privasi CCPA

Kod Peraturan California mentakrifkan a 'penduduk' sebagai:

(1) setiap individu yang berada di Negeri California untuk selain daripada tujuan sementara atau sementara dan
(2) setiap individu yang bermastautin di Negeri California yang berada di luar Negeri California untuk tujuan sementara atau sementara

Semua individu lain ditakrifkan sebagai 'bukan penduduk'.

Jika definisi ini bagi 'penduduk' terpakai kepada anda, kami mesti mematuhi hak dan kewajipan tertentu mengenai maklumat peribadi anda.

Apakah kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan?

Kami telah mengumpulkan kategori maklumat peribadi berikut dalam dua belas (12) bulan yang lalu:

kategoriContohDikumpul
A. Pengecam
Butiran hubungan, seperti nama sebenar, alias, alamat pos, telefon atau nombor hubungan mudah alih, pengecam peribadi unik, pengecam dalam talian, alamat Protokol Internet, alamat e-mel dan nama akaun

YA

B. Kategori maklumat peribadi yang disenaraikan dalam statut Rekod Pelanggan California
Nama, maklumat hubungan, pendidikan, pekerjaan, sejarah pekerjaan dan maklumat kewangan

TIDAK

C. Ciri klasifikasi yang dilindungi di bawah undang-undang California atau persekutuan
Jantina dan tarikh lahir

TIDAK

D. Maklumat komersial
Maklumat transaksi, sejarah pembelian, butiran kewangan dan maklumat pembayaran

TIDAK

E. Maklumat biometrik
Cap jari dan cap suara

TIDAK

F. Internet atau aktiviti rangkaian lain yang serupa
Sejarah penyemakan imbas, sejarah carian, dalam talian tingkah laku, data minat dan interaksi dengan tapak web, aplikasi, sistem dan iklan kami dan lain-lain

TIDAK

G. Data geolokasi
Lokasi peranti

TIDAK

H. Maklumat audio, elektronik, visual, haba, penciuman atau serupa
Imej dan rakaman audio, video atau panggilan yang dibuat berkaitan dengan aktiviti perniagaan kami

TIDAK

I. Maklumat profesional atau berkaitan pekerjaan
Butiran hubungan perniagaan untuk memberikan anda Perkhidmatan kami pada peringkat perniagaan atau jawatan, sejarah kerja dan kelayakan profesional jika anda memohon pekerjaan dengan kami

TIDAK

J. Maklumat Pendidikan
Rekod pelajar dan maklumat direktori

TIDAK

K. Inferens yang diambil daripada maklumat peribadi yang lain
Inferens yang diambil daripada mana-mana maklumat peribadi yang dikumpul yang disenaraikan di atas untuk membuat profil atau ringkasan tentang, sebagai contoh, keutamaan dan ciri individu

TIDAK

L. Maklumat Peribadi Sensitif
TIDAK


Kami akan menggunakan dan mengekalkan maklumat peribadi yang dikumpul seperti yang diperlukan untuk menyediakan Perkhidmatan atau untuk:
 • Kategori A - Selagi pengguna mempunyai akaun dengan kami
Kami juga mungkin mengumpul maklumat peribadi lain di luar kategori ini melalui keadaan di mana anda berinteraksi dengan kami secara peribadi, dalam talian, atau melalui telefon atau mel dalam konteks:
 • Menerima bantuan melalui saluran sokongan pelanggan kami;
 • Penyertaan dalam tinjauan atau peraduan pelanggan; dan
 • Kemudahan dalam penyampaian Perkhidmatan kami dan untuk menjawab pertanyaan anda.
Bagaimanakah kami menggunakan dan berkongsi maklumat peribadi anda?

Maklumat lanjut tentang pengumpulan data dan amalan perkongsian kami boleh didapati dalam notis privasi ini.

Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di info@auliza.com, dengan melawat https://auliza.com/contact/, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini.

Jika anda menggunakan a diberi kuasa ejen untuk menggunakan hak anda untuk memilih keluar kami mungkin menolak permintaan jika diberi kuasa ejen tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah sah diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda.

Adakah maklumat anda akan dikongsi dengan orang lain?

Kami mungkin mendedahkan maklumat peribadi anda dengan pembekal perkhidmatan kami menurut kontrak bertulis antara kami dan setiap pembekal perkhidmatan. Setiap pembekal perkhidmatan ialah entiti untung yang memproses maklumat bagi pihak kami, mengikut kewajipan perlindungan privasi ketat yang sama yang dimandatkan oleh CCPA.

Kami mungkin menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan perniagaan kami sendiri, seperti untuk menjalankan penyelidikan dalaman untuk pembangunan teknologi dan demonstrasi. Ini tidak dianggap 'menjual' maklumat peribadi anda.

Kami tidak mendedahkan, menjual atau berkongsi sebarang maklumat peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial dalam dua belas (12) bulan sebelumnya. Kami tidak akan menjual atau berkongsi maklumat peribadi pada masa hadapan kepunyaan pelawat tapak web, pengguna dan pengguna lain.

Hak anda berkenaan dengan data peribadi anda

Hak untuk meminta pemadaman data — Permintaan untuk memadam

Anda boleh meminta pemadaman maklumat peribadi anda. Jika anda meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda, kami akan menghormati permintaan anda dan memadamkan maklumat peribadi anda, tertakluk kepada pengecualian tertentu yang diperuntukkan oleh undang-undang, seperti (tetapi tidak terhad kepada) penggunaan hak kebebasan bersuara oleh pengguna lain. , keperluan pematuhan kami hasil daripada kewajipan undang-undang, atau sebarang pemprosesan yang mungkin diperlukan untuk melindungi daripada aktiviti yang menyalahi undang-undang.

Hak untuk dimaklumkan — Minta untuk mengetahui

Bergantung pada keadaan, anda mempunyai hak untuk mengetahui:
 • sama ada kami mengumpul dan menggunakan maklumat peribadi anda;
 • kategori maklumat peribadi yang kami kumpulkan;
 • tujuan maklumat peribadi yang dikumpul digunakan;
 • sama ada kami menjual atau berkongsi maklumat peribadi kepada pihak ketiga;
 • kategori maklumat peribadi yang kami jual, kongsi atau dedahkan untuk tujuan perniagaan;
 • kategori pihak ketiga yang kepadanya maklumat peribadi itu dijual, dikongsi atau didedahkan untuk tujuan perniagaan;
 • tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul, menjual atau berkongsi maklumat peribadi; dan
 • maklumat peribadi khusus yang kami kumpulkan tentang anda.
Selaras dengan undang-undang yang terpakai, kami tidak bertanggungjawab untuk memberikan atau memadam maklumat pengguna yang dinyahkenal pasti sebagai tindak balas kepada permintaan pengguna atau untuk mengenal pasti semula data individu untuk mengesahkan permintaan pengguna.

Hak untuk Tanpa Diskriminasi untuk Menjalankan Hak Privasi Pengguna

Kami tidak akan mendiskriminasi anda jika anda menggunakan hak privasi anda.

Hak untuk Mengehadkan Penggunaan dan Pendedahan Maklumat Peribadi Sensitif

Kami tidak memproses maklumat peribadi sensitif pengguna.

Proses pengesahan

Setelah menerima permintaan anda, kami perlu mengesahkan identiti anda untuk menentukan anda adalah orang yang sama yang kami mempunyai maklumat dalam sistem kami. Usaha pengesahan ini memerlukan kami meminta anda memberikan maklumat supaya kami dapat memadankannya dengan maklumat yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Sebagai contoh, bergantung pada jenis permintaan yang anda serahkan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tertentu supaya kami dapat memadankan maklumat yang anda berikan dengan maklumat yang telah kami ada dalam fail, atau kami mungkin menghubungi anda melalui kaedah komunikasi (cth. telefon atau e-mel) yang telah anda berikan kepada kami sebelum ini. Kami juga mungkin menggunakan kaedah pengesahan lain mengikut keadaan.

Kami hanya akan menggunakan maklumat peribadi yang diberikan dalam permintaan anda untuk mengesahkan identiti atau kuasa anda untuk membuat permintaan. Setakat yang mungkin, kami akan mengelak daripada meminta maklumat tambahan daripada anda untuk tujuan pengesahan. Walau bagaimanapun, jika kami tidak dapat mengesahkan identiti anda daripada maklumat yang telah kami simpan, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan untuk tujuan mengesahkan identiti anda dan untuk tujuan keselamatan atau pencegahan penipuan. Kami akan memadamkan maklumat tambahan yang diberikan sebaik sahaja kami selesai mengesahkan anda.

Hak privasi lain
 • Anda boleh membantah pemprosesan maklumat peribadi anda.
 • Anda boleh meminta pembetulan data peribadi anda jika ia tidak betul atau tidak lagi berkaitan, atau meminta untuk menyekat pemprosesan maklumat tersebut.
 • Anda boleh menetapkan satu diberi kuasa ejen untuk membuat permintaan di bawah CCPA bagi pihak anda. Kami mungkin menolak permintaan daripada a diberi kuasa ejen yang tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah sah diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda mengikut CCPA.
 • Anda boleh meminta untuk menarik diri daripada menjual atau berkongsi maklumat peribadi anda pada masa hadapan kepada pihak ketiga. Apabila menerima permintaan menarik diri, kami akan bertindak atas permintaan itu secepat mungkin, tetapi tidak lewat daripada lima belas (15) hari dari tarikh penyerahan permintaan.
Untuk melaksanakan hak ini, anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di info@auliza.com, dengan melawat https://auliza.com/contact/, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini. Jika anda mempunyai aduan tentang cara kami mengendalikan data anda, kami ingin mendengar daripada anda.

13. ADAKAH PENDUDUK VIRGINIA MEMPUNYAI HAK PRIVASI TERTENTU?

Pendek kata: Ya, jika anda seorang penduduk Virginia, anda mungkin diberikan hak khusus mengenai akses kepada dan penggunaan maklumat peribadi anda.

Notis Privasi CDPA Virginia

Di bawah Akta Perlindungan Data Pengguna Virginia (CDPA):

'Pengguna' bermaksud orang asli yang merupakan pemastautin Komanwel yang bertindak hanya dalam konteks individu atau isi rumah. Ia tidak termasuk orang asli yang bertindak dalam konteks komersial atau pekerjaan.

'Data peribadi' bermaksud apa-apa maklumat yang dikaitkan atau boleh dikaitkan secara munasabah kepada orang asli yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. 'Data peribadi' tidak termasuk data yang tidak dikenal pasti atau maklumat yang tersedia secara umum.

'Penjualan data peribadi' bermaksud pertukaran data peribadi untuk pertimbangan monetari.

Jika definisi ini 'pengguna' terpakai kepada anda, kami mesti mematuhi hak dan kewajipan tertentu mengenai data peribadi anda.

Maklumat yang kami kumpul, gunakan dan dedahkan tentang anda akan berbeza-beza bergantung pada cara anda berinteraksi dengan kami dan Perkhidmatan kami. Untuk mengetahui lebih lanjut, sila layari pautan berikut:
Hak anda berkenaan dengan data peribadi anda
 • Hak untuk dimaklumkan sama ada kami sedang memproses data peribadi anda atau tidak
 • Hak untuk mengakses data peribadi anda
 • Hak untuk membetulkan ketidaktepatan dalam data peribadi anda
 • Hak untuk meminta pemadaman data peribadi anda
 • Hak untuk mendapatkan salinan data peribadi yang anda kongsi dengan kami sebelum ini
 • Hak untuk menarik diri daripada pemprosesan data peribadi anda jika ia digunakan untuk pengiklanan yang disasarkan, penjualan data peribadi, atau pemprofilan dalam meneruskan keputusan yang menghasilkan kesan undang-undang atau kesan ketara yang serupa ('profil')
Kami tidak menjual sebarang data peribadi kepada pihak ketiga untuk tujuan perniagaan atau komersial. Kami tidak akan menjual data peribadi pada masa hadapan kepunyaan pelawat tapak web, pengguna dan pengguna lain.

Gunakan hak anda yang disediakan di bawah CDPA Virginia

Maklumat lanjut tentang pengumpulan data dan amalan perkongsian kami boleh didapati dalam notis privasi ini.

Anda boleh menghubungi kami melalui e-mel di info@auliza.com, dengan mengemukakan a permintaan capaian subjek data, atau dengan merujuk kepada butiran hubungan di bahagian bawah dokumen ini.

Jika anda menggunakan a diberi kuasa ejen untuk melaksanakan hak anda, kami mungkin menolak permintaan jika diberi kuasa ejen tidak mengemukakan bukti bahawa mereka telah sah diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak anda.

Proses pengesahan

Kami mungkin meminta anda memberikan maklumat tambahan yang semunasabahnya diperlukan untuk mengesahkan permintaan anda dan pengguna anda. Jika anda menghantar permintaan melalui a diberi kuasa ejen, kami mungkin perlu mengumpul maklumat tambahan untuk mengesahkan identiti anda sebelum memproses permintaan anda.

Setelah menerima permintaan anda, kami akan membalas tanpa kelewatan yang tidak wajar, tetapi dalam semua kes, dalam tempoh empat puluh lima (45) hari selepas penerimaan. Tempoh maklum balas boleh dilanjutkan sekali sebanyak empat puluh lima (45) hari tambahan apabila perlu. Kami akan memaklumkan anda tentang sebarang lanjutan sedemikian dalam tempoh awal 45 hari respons, bersama-sama dengan sebab lanjutan.

Hak untuk merayu 

Jika kami enggan mengambil tindakan berkenaan permintaan anda, kami akan memaklumkan anda tentang keputusan dan alasan kami di sebaliknya. Jika anda ingin merayu keputusan kami, sila e-mel kami di info@auliza.com. Dalam tempoh enam puluh (60) hari selepas menerima rayuan, kami akan memaklumkan anda secara bertulis tentang sebarang tindakan yang diambil atau tidak diambil sebagai tindak balas kepada rayuan, termasuk penjelasan bertulis tentang sebab keputusan tersebut. Jika rayuan anda ditolak, anda boleh menghubungi Peguam Negara untuk mengemukakan aduan.

14. ADAKAH KAMI MEMBUAT KEMASKINI KEPADA NOTIS INI?

Pendek kata: Ya, kami akan mengemas kini notis ini sekiranya perlu untuk kekal mematuhi undang-undang yang berkaitan.

Kami mungkin mengemas kini notis privasi ini dari semasa ke semasa. Versi yang dikemas kini akan ditunjukkan dengan kemas kini 'Disemak' tarikh dan versi yang dikemas kini akan berkuat kuasa sebaik sahaja ia boleh diakses. Jika kami membuat perubahan penting pada notis privasi ini, kami mungkin memberitahu anda sama ada dengan menyiarkan notis perubahan tersebut secara jelas atau dengan menghantar pemberitahuan kepada anda secara langsung. Kami menggalakkan anda menyemak notis privasi ini dengan kerap untuk dimaklumkan tentang cara kami melindungi maklumat anda.

15. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENGHUBUNGI KAMI TENTANG NOTIS INI?

Jika anda mempunyai soalan atau komen tentang notis ini, anda boleh email kami di info@auliza.com atau hubungi kami melalui pos di:

auliza.com
__________
__________

16. BAGAIMANAKAH ANDA BOLEH MENYEMAK, MENGEMASKINI ATAU MENGHAPUSKAN DATA YANG KAMI KUMPUL DARIPADA ANDA?

Berdasarkan undang-undang yang terpakai di negara anda, anda mungkin mempunyai hak untuk meminta akses kepada maklumat peribadi yang kami kumpulkan daripada anda, menukar maklumat tersebut atau memadamkannya. Untuk meminta menyemak, mengemas kini atau memadam maklumat peribadi anda, sila isi dan serahkan a permintaan capaian subjek data.
ms_MYMalay